Leczenie endodontyczne:
Leczenie endodontyczne (kanałowe) to najkrócej mówiąc chemo-mechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych, a następnie ich wypełnienie.
Kiedy wykonujemy leczenie endodontyczne? Leczenie to wykonujemy, gdy dochodzi do nieodwracalnego zapalenia miazgi (nerwów i naczyń w zębie), na skutek głębokiej próchnicy dochodzącej do miazgi, na skutek urazu zęba, bądź przed planowanym leczeniem protetycznym.
legan.pl copyright©2010