Faceci w bieli


Faceci w bieli

W Roku 2011 uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Kliknij aby czytać więcej)
Pozwoliło nam to na zakup specjalistycznego sprzętu stomatologicznego, który umożliwił udoskonalenie „starych” i wprowadzenie nowych procedur i usług medycznych:
Unit stomatologiczny – najnowszy unit niemieckiej firmy Ritter, zaopatrzony w nowe ergonomiczne rozwiązania, ułatwiające i przyspieszające pracę lekarzowi i asystentce, wyposażony w kamerę wewnątrzustną i podłączony medyczny monitor pozwala na precyzyjne przedstawienie pacjentowi potrzeby i sposobu leczenia. Możliwość pracy na "4 ręce" - stanowisko dla asysty

Aparat RTG z radiowizjografią -zamontowany bezpośrednio przy unicie to nowy system jakości udoskonalający ergonomię pracy i komfort pacjenta. Nie wstając z fotela kilka sekund po ekspozycji pacjent widzi na ekranie wraz z lekarzem (w doskonałej jakości) wykonane zdjęcie rentgenowskie. Wykonanie zdjęć jest obecnie niezbędne podczas leczenia endodontycznego (kanałowego), ale często również w chorobach przyzębia, podczas zabiegów chirurgicznych i to często na miejscu podczas zabiegu. Dzięki temu nowemu urządzeniu możliwe jest zredukowanie szkodliwego promieniowania o 85-90% w stosunku do tradycyjnych zdjęć rentgenowskich. Po ekspozycji dotychczasowe procedury wymagały zastosowania odczynników (wywoływacz / utrwalacz, które po tygodniu eksploatacji muszą być poddane utylizacji jako szkodliwe dla środowiska. Po wykonaniu zdjęcia, obraz pojawia się od razu na ekranie komputera i może być poddany dalszej obróbce cyfrowej.

Endometr z endomotorem - elektroniczne urządzenia służące do dokładnego pomiaru długości kanału korzeniowego.Endomotor ze zmienną regulacją obrotów i momentu obrotowego pozwala na bezpieczne i dokładne opracowanie kanału. Dzięki tym urządzeniom można precyzyjnie wypełnić kanał bez ryzyka powikłań wynikających z niedopełnienia lub przepełnienia. Użycie endometru pozwala także ograniczyć promieniowanie związane z wykonywaniem zdjęć rentgenowskich RTG. W związku z zakupem tego urządzenia polepsza się zdecydowanie jakość usługi związanej z leczeniem kanałowym zębów.

Mikroskop stomatologiczny Zeiss – umożliwia doskonałą widocznośćpodczas leczenia kanałowego: lokalizacje wąskich kanałów, praktycznie niemożliwe bez jego posiadania usuwanie złamanych narzędzi,pokonywanie niedrożności w kanale korzeniowym; w leczeniu zachowawczym: ułatwiapodstawowe diagnozy, pozwala ustalić stopień zaawansowania procesu próchniczego,zwiększa precyzje podczas zakładania wypełnień w okolicy przydziąsłowej; w protetycezapewnia precyzję podczas szlifowania filarów zębowych, pozwola zweryfikować dokładnośćwykonanej pracy.

Zestaw Osteoplant-system z fizjodyspenserem – pozwala na przeprowadzanie zabiegu implantacji zębów. Jest to jedyny polski system utworzony 15 lat temu przez Fundację Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego, spełniający światowe standardy bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych.Prostota i cena tego systemu pozwoliła zaistnieć na wymagającym rynku implantologicznym i jako metoda leczenia stała się dostępna dla znacznej części pacjentów. Wykorzystanie zestawu cechuje się usprawnieniem procedury postępowania chirurgicznego i protetycznego, dzięki redukcji liczby koniecznych narzędzi i elementów do prowadzenia kompleksowego leczenia.

Lupy okularowe Zeiss – poprawiają precyzję widzeniaa lekarza, a w związku z tym lepszą dokładność wykonywanych procedur. Wada wzroku lekarza korygowana jest przez kompatybilną bardzo lekką z zestawem ramkę . Odpowiednie dobranie odległości oraz kąta patrzenia umożliwi przyjęcie komfortowej pozycji pracy. Dzięki temu zakupowi poprawiła się jakość świadczenia usług, oraz ergonomia i higiena pracy personelu.

Lampka diodowa do lup – stanowi uzupełnienie do zakupu lup okularowych. Pozwoli na właściwe, zintegrowane z lupami, lepsze skoncentrowane oświetlenie małego pola zabiegowego. Zakup poprawia komfort i precyzję pracy stomatologa przyczyniając się do zwiększenia jej jakości.

Piezosurger – urządzenie służące do cięcia kości cechujące się dużą siłą i, dzięki mikrodrganiom końcówek, precyzją cięcia. Zastosowanie ultradźwięków pozwala na redukcję emisji ciepła, a przez to na mniejsze narażenie m.in. na uszkodzenia otaczających tkanek miękkich. Zakup pozwala na szerokie wykorzystanie do zabiegów chirurgicznych na kości.

Skaler - jest wielofunkcyjnym, wolnostojącym (niezależnym od unitu) urządzeniemultradźwiękowym. Wyposażony jest w pojemnik na płyny (przypadku skalerówzintegrowanych z unitem nie ma możliwości płukania i dezynfekcji kanałów wg procedurendodontycznych). Używany jest do leczenia periodontologicznego, w zabiegach skalingu, wendodoncji i w stomatologii zachowawczej. Zakup pozwola ulepszyć świadczone usługi wtym zakresie leczenia.

Autoklaw stomatologiczny klasy B – jest jednym z najbardziej zaawansowanychsterylizatorów parowych, potrafiący sterylizować praktycznie każdy rodzaj materiałów,zwłaszcza w kierunku długich, cienkich przewodów, jak na przykład igły, endoskopy,wzierniki, końcówki stomatologiczne itp. Autoklaw klasy B zapewni komfort ibezpieczeństwo procesów sterylizacyjnych w gabinecie, jednocześnie ułatwiając iprzyspieszając pracę personelu m.in. poprzez możliwość elektronicznego rejestrowaniaprocesów.

Program Facilitate - do wizualizacji 3D struktur przed implementacją jest precyzyjnymprogramem umożliwiającym planowanie przedzabiegowe, zwiększającym marginesbezpieczeństwa zabiegu i podnoszącym poziom zaufania pacjentów.Planowanie 3D (oparte na obrazie trójwymiarowym) pozwala znaleźć idealneumiejscowienie implantów, biorąc pod uwagę zarówno aspekty kliniczne, jak i estetyczne.Zakup pozwolił na ulepszenie usług implantoprotetycznych, a także na wprowadzenie nowejusługi planowania przedzabiegowego w leczeniu implantacyjnym.W przyszłości program ten zostanie wykorzystany również w klasycznej chirurgii,endo-i reendodoncji oraz periodontologii.

pagerank, page rank legan.pl copyright©2010
dentysta, stomatolog, toruń, torun, legan, faceci w bieli, implanty